Trzecia płeć po raz pierwszy w spisie powszechnym w Nepalu

Uwzględnienie trzeciej płci w spisie powszechnym to pokłosie przełomowego orzeczenia Sądu Najwyższego z 2007 roku. Zapoczątkowało ono szereg zmian legislacyjnych, dzięki którym Nepal cieszy się obecnie opinią jednego z najbardziej postępowych państw w Azji w zakresie poszanowania praw społeczności LGBTQ. W Nepalu, podobnie jak w sąsiednich Indiach, spis powszechny odbywa się raz na 10 lat…