Puste bary, ciche bazary i zero rubli. O braku rosyjskich turystów

Kryzysy gospodarcze, głód, przerwy w łańcuchach dostaw, migracje ludności… Te wszystkie elementy występujące w różnych częściach świata łączy przyczyna – agresja Rosji na Ukrainę. Wśród skutków rosyjskiej inwazji i reakcji świata zachodniego są również takie, o których mówi się nieco rzadziej, a które mogą dla części świata okazać się o wiele bardziej tragiczne w skutkach….