Szab-e Jalda: triumf światła nad ciemnością

Jedno z najstarszych perskich świąt, celebrujące zwycięstwo światła nad ciemnością. Choć korzeniami sięga czasów przedmuzułmańskich, obchodzone jest zarówno przez zaratusztrian, jak i wyznawców islamu. Szab-e Jalda to święto obchodzone głównie w Iranie, ale też w kilku krajach niegdyś pozostających pod znacznym wpływem kultury perskiej, czyli w Afganistanie, Tadżykistanie, Turkeministanie, Uzbekistanie, Azerbejdżanie oraz Armenii. Jego nazwa…