Obon – japońskie święto zmarłych

Po trzydniowym pobycie na ziemi dusze przodków powróciły w zaświaty, odprowadzane światłem latarenek. W Japonii zakończyło się Obon – buddyjskie święto upamiętniające zmarłych. Kulturę japońską cechuje synkretyzm religijny, w efekcie którego poszczególne sfery życia podporządkowane są różnym wyznaniom i wynikającym z nich obrzędom. Dla sfery śmierci zarezerwowany jest raczej buddyzm niż shinto, nic więc dziwnego,…