Filipińczycy – nowe życie po lockdownie

Stany Zjednoczone Ameryki, Europa, Polska (a jakże!) – to miejsca, które nie znikają z pierwszych stron gazet i ekranów TV, gdy mowa o pandemii i jej konsekwencjach. Czasem pojawić się mogą informacje o tragicznej sytuacji w Indiach czy też o kryzysie humanitarnym w Afryce związanym z pandemią. Ale czy wiemy, że de facto najdłużej trwający…