Między islamem a prawem plemiennym: o sytuacji kobiet afgańskich

Sytuację afgańskich kobiet od zawsze determinowały dwa czynniki: islam i wywodząca się z niego zasada męskiej supremacji, oraz prawo zwyczajowe, mające korzenie w tradycjach plemiennych. Do tego dochodziły kwestie polityczne – jak słusznie zauważa Amnesty International w zmieniającym się krajobrazie politycznym Afganistanu w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat prawa kobiet były wykorzystywane przez różne grupy dla…